Discoverys kanaler försvinner och ersätts med nytt innehåll

Tyvärr har Telia och Discovery inte kommit överens om ett nytt avtal.

Läs mer om vilka kanaler som påverkas

Töftedals fiber ekonomisk förening är en förening med syfte att förse den egna bygden med kapacitetsstarkt bredband genom optisk fiber. Det bygger på ideellt engagemang från bygdens fastighets- och markägare.

Vi har ett kollektivt avtal med Telia som i grundutbudet ger överföringshastigheten 100/10 Mbit/s med möjlighet att beställa utökad hastighet och fler kanaler.

Vårt geografiska område omfattar Töftedals socken från Vitteberg i söder till Jakobsrud i norr. Ca 15-20 anslutningar på Tanumssidan ingår också.