Vid föreningsstämman 2015, valdes följande till styrelseledamöter

Kjell-Inge Mörk, ordförande
Telefon: 0534-440 12
Mobil: 070-653 91 31
Mail: kjell-inge.mork@telia.com

Annica Torgare, sekreterare
Mobil:076-78 79 303
Mail: annica.torgare@gmail.com

Ronny Johansson, ledamot
Telefon: 0534-440 84
Mobil: 070 -976 37 30
Mail: ronny.faktorn@telia.com

Göran Hansson, ledamot
Telefon: 0534-44063
Mail: goranibastorp@telia.com

Christian Nilsson, ledamot
Mobil: 070-66 16 731
Mail: christian.nilsson@moelven.se

Lis Möller, ledamot
Mobil: 070-293 84 65