Vid föreningsstämman 2021, valdes följande till styrelseledamöter

Lennart Clevemarker, ordförande
Mobil: 0737-47 11 47
Mail: lennart@clevemarker.com

Annica Torgare, sekreterare
Mobil:076-78 79 303
Mail: annica.torgare@gmail.com

Ronny Johansson, ledamot
Telefon: 0534-440 84
Mobil: 070 -976 37 30
Mail: ronny.faktorn@telia.com

Göran Hansson, ledamot
Telefon: 0534-44063
Mail: goranibastorp@gmail.com

Christian Nilsson, ledamot
Mobil: 070-66 16 731
Mail: christian@askog.se