2022 års ordinarie föreningsstämma 14 maj kl 10.00

I Bästorps bygdegård, Vi bjuder på fika.
Dagordning PDF
Eventuell motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor innan

Välkommen till Töftedalsfiber. Behöver du hjälp eller information som du inte finner här. Kontakta någon av styrelsemedlemmarna.


OBS! Har du problem med din TV box. T ex att bilden fryser/låser sig? Ring Telia och be dem uppgradera mjukvaran i boxen.


Vill du ha din faktura skickad som E-post?
Maila den e-postadress du vill ska användas för fakturering till: marika@pineskar.se