allelse till Föreningsstämma Töftedalsfiber ekonomisk förening 2024
Välkommen till ordinarie stämma för Töftedalsfiber Ekonomisk förening
Dag och tid: Lördag 8 juni  kl 10:00
Plats: Bästorps Bygdegård
Vi bjuder på fika!

Länk till Dagordning

Länk till ÅrsredovisningViktig information
Den 10 November skall det utföras arbete på vår stamfiber och RTG räknar med avbrott från kl. 7.00 till 15.00 avvikelse kan förekomma.
Med vänlig hälsning
Styrelsen


2023-05-12
Kallelse till Föreningsstämma Töftedalsfiber ekonomisk förening 2023
Välkommen till ordinarie stämma för Töftedalsfiber Eknomisk förening
Dag och tid: Lördag 3 juni  kl 10:00
Plats: Gesäters gamla skola (alla lokaler i Töftedal är bokade av försvarsmakten)

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor för stämman dvs. 15 maj.
Vi bjuder på fika

Länk till dagordning.

Med vänlig hälsning

Styrelsen för Töftedals fiberförening.

Kontaktuppgifter
Lennart Clevemarker, ordförande – mail: lennart[@]clevemarker.com  mobil: 0737-47 11 47
Ronny Johansson, Ledamot – mail:  ronny[@]faktorn.se  mobil:  070-976 37 30.
Annica Torgare, sekreterare  – mail: annica.torgare[@]gmail.com mobil: 076-787 93 03
Christan Nilsson, ledamot – mail: christian[@]askog.se  mobil: 070-661 67 02
Susanne Holmström, kassör – mail: himlabacken.susanne[@]gmail.com


2023-09-05

Överlåtelse av abonnemang.

Vid överlåtelse av abonnemang tex vid en fastighetsförsäljning ska abonnemangs-innehavaren meddela detta till TELE2 på tele nr. 90222.
Tele2 behöver veta att det är abonnemang via Töftedals Fiber och gruppavtal som ska överlåtas. Ny fastighetsägare med namn, telefon nr. och e-mail adress ska också informeras till föreningen via e-mail till Marika på Pineskär.


2023-05-02

Information gällande byte av fiberomvandlare

Vid byte av kommunikationsoperatör i er fiberförening kan fiberomvandlaren i er fastighet
behöva bytas ut. Detta för att säkerställa framtida funktionalitet för bredband, TV och telefoni.
Om ni blivit aviserad via SMS för byte kräver det att ni svarar på SMS:et och ger en tekniker
tillträde under den angiva tiden.
Om du blivit tilldelad en tid och inte kan måste du meddela det. Vid ev. frågor om detta, mejla
till: installation@elektronikhuset.se Har ni inte möjlighet att mejla kan ni ringa 0501-66 41 09
Observera att det ofta blir väldigt omständligt när tider ska bytas med anledning av de långa
avstånden mellan medlemmarna i föreningen, så vi ser helst att man i möjligaste mån
försöker säkerställa teknikern tillträde till sin fastighet den dag man blivit aviserad.
Ni behöver plocka undan runt er fiberomvandlare så att teknikern får plats att arbeta samt
skydda eventuella ömtåliga saker. Fiberomvandlaren är den enhet som fiberkabeln kommer
in i. Den heter troligen ”CTS” eller ”Inteno”.
Under själva bytet kommer förstås ett avbrott av era tjänster ske. Efter bytet ska tjänsterna
fungera som innan utan att ni själva behöver göra någonting. Möjligen kan en omstart av er
utrustning, bredbandsroutern och/eller TV-boxen att krävas.
Vid eventuell felanmälan är det i första hand er tjänsteleverantör ni ska vända er till. För de
som valt gruppavtal är det Tele2.


Information till alla medlemmar ang. problem som uppstått vid övergång till TELE2 – 2023-03-24

Pga allt krångel samband med övergången till TELE2 har styrelsen förhandlat fram en kompensation på 3 avgiftsfria månader.
Gäller from 1 juli och till 1 oktober 2023 ( -777 kr ). I tillägg kommer TELE2 att tillhandahålla de 2 norska kanalerna kostnadsfritt fram till 1 mars 2025. Det betyder en kostnads reduktion på 58 kr/månad.

TELE2 jobbar nu med att integrera kanalerna i vårt paket och vi hoppas de kommer att finnas “i TV-rutan” snarast.

Det är några service aktiviteter som ska utföras i 2 kvartalet, bla ska medieomvandlaren (boxen som sitter på väggen där fibern går in) bytas. Detta för att TELE2 ska kunna leverera bästa hastigheten och för att TV-bilden inte ska “hacka” eller “frysa”.

Fast telefoni, här har det varit en del överföringsproblem mellan TELIA och TELE2 men nu ska det fungera för de flesta. Ev problem har uppkommit när någon med TELIA- mobilabonnemang ringt in på våra 0534 -nummer. Detta ska upphöra när TELIA “släppt” alla nummer men det går också att felanmäla till TELIA, OBS! Att det är inringaren med TELIA abonnemang som måste fel anmäla att det inte går att komma fram til nr 0534-xxx xx.

Några har fått fel TV-Hub, om man bara har 3-4 kanaler ska det felanmälas till TELE2, tele nr. 90222, så kommer det en ny TV-hub i posten. 
Fakturor från Tele2. Det som inkluderas i gruppavtalet föranleder inte fakturor från TELE2. Startavgift, router, standard TV-hub och bas abonnemang ingår i gruppavtalet. Ni som ev fått felaktiga fakturor ska anmäla detta till TELE2 så att fakturorna krediteras.

Styrelsen.


Nu fungerar bredband och TV via tele2.
Inkopplingen blev utförd några dagar före 28/2 men detta innebär att ni som fått utrustning från TELE2 kan installera denna.
Ni som fortfarande har TELIA Router och TV kan använda detta fram till 28/2, starta om router och så kommer ni automatiskt in på TELE2 bredband, TV fungerar som tidigare via TELIA. Fasttelefoni via Telia fungerar fram till 28/2 och har ni fått det tillfällig telefon nr. av TELE2 kan ni skicka in begäran om portering.
För er som fortfarande inte kontaktat TELE2 ang ny utrustning, ring 0775 17 17 20.
Vid problem ring TELE2 90222 och installationshjälp på Dalslands Antennservice på nr. 070 328 0860.

Informationsmaterial inför byte av kommunikationsoperatör

Porteringsdokument – fullmakt för nummerflytt>

Välkommen till Tele 2>

Information från Västfiber om Tele2 & iTUX >

Bilaga iTUX öppen fiber >


Vill du ha din faktura skickad som E-post?
Maila den e-postadress du vill ska användas för fakturering till: marika@pineskar.se