Bilder från sjösättning av fiberbåten. 19 augusti, Koxerödsbron vid södra Kornsjön